ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 21

 

ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2566
 
ขอเชิญเที่ยวชมงาน "ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ภายในงานมีการจัดประกวดและแสดงกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ ผลผลิตทางการเกษตร การจัดนิทรรศการทางด้านการส่งเสริมการเกษตร การออกร้านจำหน่ายไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ผล และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

การจัดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ได้จัดครั้งแรกในปี พ.ศ.2545 และจัดต่อเนื่องในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของแต่ละปี มาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 21 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดอกกล้วยไม้เหลืองจันทบูรกำลังออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามสวยงาม

งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน เป็นงานประจำปีที่กำหนดไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อยู่ในช่วงวันแห่งความรัก เพื่อแสดงถึงความรักในสิ่งดีงามต่างๆ รวมถึงการรักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้รักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพันธุ์พืชท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองภาคตะวันออก เป็นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดกล้วยไม้เหลืองจันทบูร และกล้วยไม้สกุลอื่นๆ ที่หายาก การจัดแสดง การจัดสวนกล้วยไม้ที่ได้รับรางวัลในต่างประเทศ นิทรรศการพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรี สวนผักแฟนซีสีสันพรรณพืชตระการตา การจัดแสดงพันธุ์กล้วยไม้ที่สำคัญของประเทศไทย โดยชมรมกล้วยแห่งประเทศไทย การประกวดกล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม โดยเทศบาลตำบลพลวง การประชุมวิชาการปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน การแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ย้อนอดีตค้นหามนต์เสน่ห์ภูมิปัญญาด้วยวิถีชีวิตของชาวชอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา และการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าเกษตร

สถานที่จัดงาน :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
131 หมู่ 10 ตำบล พลวง อำเภอ เขาคิชฌกูฎ จังหวัด จันทบุรี 22210
 
 ที่มา : http://www.chanthaboon.net