การเดินทาง

 
 

จากกรุงเทพสามารถเดินทางมาได้สองทางคือ เส้นมอเตอร์เวย์และสายเก่าแล้ววิ่งจนมาถึงแยกเขาไร่ยา เลี้ยวซ้ายลงทางหลวงหมายเลข 3249 เป็นระยะทางประมาณ 14.5 กม. สังเกตปั๊มน้ำมันเจริญเมืองด้านซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายมาอีกประมาณ 1.3 กม. จะพบป้ายเคเอสบีโฮมสเตย์ด้านซ้ายมือ ให้เลี้ยวขวาเข้ามาตามทางจะพบกับเคเอสบีโฮมสเตย์ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นและเงียบสงบ

 

 สอบถามเส้นทางเพิ่มเติม

081-9719956  คุณบังอร

081-9837252  คุณนพดล