การเดินทาง

 
 

เส้นทางเข้าสู่โฮมสเตย์ KSB  จากกรุงเทพสามารถเดินทางมาได้สองทางคือ เส้นมอเตอร์เวย์และสายเก่าแล้ววิ่งจนมาถึงแยกเขาไร่ยา เลี้ยวซ้ายลงทางหลวงหมายเลข 3249 เป็นระยะทางประมาณ 14.5 กม. สังเกตปั๊มน้ำมันเจริญเมือง ทางซ้ายมือ ให้ทำการเลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 1.3 กม. จะเห็นป้ายบอกทางเข้าโฮมสเตย์อยู่ทางขวามือ ให้เลี้ยวเข้ามาตามทางจะพบกับ โฮมสเตย์KSB ท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ ร่มรื่นสวยงาม