สุดยอดของดีเมืองจันท์

 
รายละเอียดการจัดงานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
 
ภายในงานจะมีการจัดแสดงแพประดับผลไม้ นิทรรศการของดีเมืองจันท์ 10 อำเภอ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีเมืองจันท์โดยเฉพาะผลไม้คุณภาพการประกวดผลผลิตและ ผลิตภณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ถนนผลไม้ เชื่อมโยงการจัดแสดงและจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ศูนย์อัญมณีเมืองจันท์ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การออกร้านอาหารพื้นเมืองและอาหารทะเล อุโมงค์ผลไม้ชิมฟรี การแข่งขันกินผลไม้ ประกวดธิดาชาวสวน การแสดงบนเวทีตลอด 10 คืน กิจกรรมพานักท่องเที่ยวชมและชิมผลไม้สดจากต้นในสวนผลไม้ ทั้งนี้พิธีเปิดงาน สุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก ประจำปี 2556 กำหนดวันเปิดงานวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ณ เวทีกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองจันทบุรี ( อาคารกระต่าย )