ติดต่อเรา

ติดต่อสำรองที่พัก  

เคเอสบี โฮมสเตย์

เลขที่ 29/9 หมู่ 5 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 22210

TEL.         081-9719956(บังอร) / 081-9837252(นพดล)

Line            081-9719956   /   081-9837252 

Facebook     เคเอสบีโฮมสเตย์ เขาคิชฌกูฏ

เว็บไซต์           www.ksbhomestay.com

08.00 น. - 20.00 น.

Line : 0819719956

ทิศเหนือ N 12 องศา 47.460 ลิปดา ทิศตะวันออก E 102 องศา 05.574 ลิปดา

   
   
   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: